Kompletní servis v oblasti nouzového osvětlení


Měření nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení - normy

Návrhy nouzového osvětlení mají své podmínky a ty jsou dány zejména ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172. Nechybějí ani požární předpisy. Celá soustava nouzového osvětlení musí zajistit bezpečný odchod z budovy v případě, že jakýmkoliv způsobem selže běžné napájení. Jedná se zejména o prostory s větší koncentrací lidí a možným rizikem úrazu. Specializovaná firma by měla být autorizována ÚNMZ a v rámci činnosti nabízet i návrh umělého osvětlení uvnitř budovy. Po měření získáte protokol, který poté můžete předložit ke kolaudačnímu podpisu.

Pomoc při výpadku proudu

Nouzové osvětlení musí zůstat plně funkční při výpadku elektřiny. Právě z tohoto důvodu je napájeno z nezávislého zdroje. Kde všude se nouzové osvětlení zřizuje? Jedná se především o únikové cesty, společné prostory jako jsou šatny či sociální zařízení, kina, divadla, nemocnice, hotely, podzemní garáže, obchodní centra nebo třeba výškové budovy. Nouzové osvětlení se také rozděluje na:

  • protipanické osvětlení veřejných prostorů
  • náhradní osvětlení
  • osvětlení prostorů s velkým rizikem úrazu

Umístění svítidel nouzového osvětlení

Podle stanovené normy musí být svítidla umístěna tak, aby byla viditelná ve výšce 2 metrů a ve vodorovné vzdálenosti od bezpečnostních zařízení. Můžeme je najít např. nad bezpečnostním schodištěm, u nouzového východu, v místě s první pomoci nebo v křížení směru (změna úrovně cesty). Nouzové osvětlení dále musí dosáhnout 50 % požadovaného světla a plnit svou funkci do 5 sekund od výpadku proudu. Minimální doba svícení se určuje na jednu hodinu, u nemocničního zařízení až 180 minut.

Postup měření

Firma, která měření provádí, pracuje s vhodným luxmetrem, který musí být opatřen kalibračním listem. Měří se v úrovni podlahy, avšak u prostorů s rizikem se osvětlenost posuzuje na srovnávací rovině. Abychom mohli správně vyhodnotit rovnoměrnost osvětlení, je třeba zvolit rozteč měřících bodů, a to 1 metr. Měření se provádí v prázdném prostoru bez lidí a zařízení a krajní míry se hodnotí na 0.5 metru od zdi. V prostoru se rozsvítí pouze nouzová světla a svítidla, která jsou napájená vlastní baterií, musejí být před měřením nabitá. U měření se pozusuje jas nouzového světla a samotná svítivost. Tato svítivost se následně měří v laboratoři na gonifotometru a křivky funkčnosti jsou u většiny výrobců k dispozici. Co vše je u měření osvětlení ještě kontrolováno?

  • jas bezpečnostních značek
  • rovnoměrnost osvětlení
  • minimální hladina osvětlenosti
  • svítivost v zorném úhlu

Zodpovědnost za nouzové osvětlení

Dřívější protokol, který je možná stále zaveden i ve Vaší společnosti, byste měli co nejrychleji zkontrolovat specializovanou firmou. Dle staré normy totiž mohly být nouzové značky umístěny pouze nad únikovým východem. Dnes musejí být bezpečnostní značky schváleny na jas a povinná je také údržba a pravidelná kontrola systému. Realizaci, projektování a měření nouzového osvětlení by měla být věnována důležitá pozornost. Jako majitel firmy jste za bezpečnost práce svých zaměstnanců zodpovědný.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s.

Ostrava, Opava, Olomouc, Zlín

Ostrava - Třebovice, Zemědělská 5295/6, PSČ 722 00

+420 777 929 770

info@energom.cz

Oprávnění k revizi nouzového osvětlení

  • vlastníme osvědčení o odborné způsobilosti na úseku požární ochrany vydané ministerstvem vnitra.

  • vlastníme osvědčení osoby poučené na §4 vyhlášky 50/1978 Sb.

Dále by Vás mohlo zajímat

Dnes si ještě velmi často pletou lidé pojmy nouzové osvětlení a náhradní osvětlení. Také dnes většina majitelů restaurací neví že musí mít tzv. protipanické osvětlení veřejných prostor, které v případě výpadku elektrického proudu umožní pohodlný (pokud možno) východ všech osob, aniž by nastala panika.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace